HAKKIMIZDA

DKND Hukuk Bürosu, değişik sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine yüksek nitelikli avukatlık hizmeti veren, İstanbul’da yerleşik bir hukuk bürosudur.

Büromuz, yetkin hukuki kadrosu ile şirketler hukuku, (uluslararası) ticaret hukuku, iş hukuku, birleşme ve devralmalar, maden hukuku, enerji hukuku, rekabet hukuku, gayrimenkul hukuku, sermaye piyasası hukuku, dava hukuku ve icra ve iflas hukuku başta olmak üzere iş dünyasının gereksinim duyduğu tüm alanlarda avukatlık hizmeti vermektedir. Büromuz kurucu ortaklarından Av. Nazlı Dervişoğlu Doğan,  aynı zamanda Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdindeki Arabulucular Siciline kayıtlıdır ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Büromuz avukatları hukuki dokümanların hazırlanması, her türlü yazışma ve müzakerelerde yabancı dil olarak İngilizce’yi en ileri seviyede kullanmaktadır.

Büromuz, hukuki meselenin özelliğine göre özellikle gümrük, dış ticaret, vergi, bankacılık ve finans alanında uzman danışmanlar ile birlikte çalışmaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin büyük şehirlerinin tamamında ve yabancı ülkelerde yakın işbirliği içinde çalıştığımız avukatlar ve hukuk büroları bulunmaktadır. Anılan işbirliği sayesinde DKND Hukuk Bürosu, müvekkillerin taleplerine hızlı bir şekilde cevap vererek zaman açısından en verimli şekilde hizmet sunmakta ve müvekkillerinin gerek Türkiye’nin farklı bölgelerindeki gerekse yabancı ülkelerdeki iş bağlantılarında karşılaştıkları hukuki hizmet ihtiyaçlarını etkin ve koordineli bir şekilde karşılayabilmektedir.