KURUCU ORTAKLAR

NAZLI DERVİŞOĞLU DOĞAN

Kurucu Ortak - Avukat, Arabulucu

HAKKINDA

Nazlı DERVİŞOĞLU DOĞAN, 2003 yılında Başkent Üniversitesinden onur derecesiyle mezun olmuştur.

Ankara Üniversitesi’nde Sermaye Piyasası Hukuku ve İngiltere, Exeter Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Hukuku dallarında lisansüstü eğitim derecesi almıştır.

İlk olarak, Ankara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda hukuk müşavirliği yapmıştır. Bu görevi süresince enerji ve maden hukuku ile ilgili davaları takip etmiş ve Bakanlığın/Türk Hükümetinin taraf olduğu enerji yatırımı uyuşmazlıklarından kaynaklanan, ICC ve ICSID tahkim merkezlerinde görülen uluslararası tahkim davaları ile ilgili çalışmalar yürütmüştür.

Daha sonra, uluslararası bir hukuk bürosunun İzmir ve İstanbul’daki ofislerinde birleşme ve devralma, yabancı yatırımlar, ticari sözleşmeler ve uluslararası ticaret konularında danışmanlık yapmıştır. Akabinde, bir diğer uluslararası avukatlık bürosunun kurumsal danışmanlık departmanında kıdemli avukat olarak çalışmaya başlamış ve burada Maden ve Doğal Kaynaklar Departmanını kurmuş ve yönetmiştir.

Akabinde, Av. Kürşat Doğan ile birlikte DKND HUKUK BÜROSU’nu kurmuştur. Burada, kurucu ortak olarak, başta şirketler hukuku olmak üzere, (uluslararası) ticaret hukuku, ticari sözleşmeler, iş hukuku, yabancı yatırımlar, sermaye piyasası hukuku ve enerji hukuku ile ilgili alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdindeki Arabuluculuk Siciline kayıtlı olarak, aile hukuku, iş hukuku, ticaret hukuku, sigorta hukuku, sözleşmeler ve yabancı unsurlu olanlar da dahil olmak üzere özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Uzmanlık Alanları:
Arabuluculuk
Şirketler Hukuku
(Uluslararası) Ticaret Hukuku
Enerji Hukuku
Sermaye Piyasası Hukuku
İş Hukuku
Aile Hukuku
Kamu Özel Ortaklığı Projeleri
Yabancı Diller:
İngilizce (İleri Seviye)
Almanca (Başlangıç)
Hollandaca (Başlangıç)

İBRAHİM KÜRŞAT DOĞAN

Kurucu Ortak - Avukat, Arabulucu

HAKKINDA

Başkent Üniversitesi’nden 2005 senesinde mezun olmuştur.

Avukatlık staj bitirme tezini Rekabet Hukukunda Hakim Durum Kriterleri yazmıştır.

2007 – 2009 yılları arasında uluslararası bir hukuk bürosunda çalışmış ve 2009 yılında IKD Hukuk Bürosu’nu kurarak özellikle maden ve yenilenebilir enerji hukuku alanında yerli ve yabancı yatırımcılara hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir.

2011 yılında bir diğer uluslararası hukuk bürosunda kıdemli avukat olarak çalışmaya başlamış ve burada Maden ve Doğal Kaynaklar Departmanı’nı kurmuştur.

Şu anda, DKND HUKUK BÜROSU’nun kurucusu ve yönetici ortağıdır. DKND HUKUK BÜROSU’nda, başta maden hukuku olmak üzere, şirketler hukuku (uluslararası) ticaret hukuku, ticari sözleşmeler, gayrimenkul hukuku ve enerji hukuku ile ilgili alanlarda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Diğer yandan, ticaret hukuku, uluslararası sözleşmeler, iş hukuku ve diğer hukuki konularda şirket çalışanlarına eğitim vermektedir.

Uzmanlık Alanları:
Maden Hukuku
Gayrimenkul Hukuku
Şirketler Hukuku
Birleşme ve Devralmalar
Enerji Hukuku
Sermaye Piyasası Hukuku
Rekabet Hukuku
Yabancı Diller:
İngilizce (İleri Seviyede)
Almanca (Başlangıç)